Sempozyum Konu Başlıkları

İktisat Eğitiminde Geleceğe Bakmak

2008 Küresel Finans Krizi iktisadı derinden etkiledi. Finansal piyasaların kendi başlarına bırakılmalarının yıkıcı sonuçlarını ve Keynesgil talep yönetimi politikasının kısa dönemde ekonomiyi ayakta tutmak için kaçınılmaz olduğunu hatırladık. Üstelik Occupy Wall St. Hareketi, bir iktisadi krizin, zarara uğrayan tepkili halk kitlelerini "etkili hareket"e geçirebileceğini gösterdi.


Bu denli önemli sonuçların, iktisadi düşünceyi ve politik iktisadın evrimini etkilememesi düşünülemezdi. İktisat eğitiminde geleceğe bakarken de, kafamızı kurcalayan ve bildiklerimizi sorgulatan bir sürü soru ve sorunsal var:

 • • İktisada hangi kurucu ilkelerin yön vermesi gerekir?
 • • 21. yüzyıl iktisatçılarına hangi beceri ve bilgiler yüklenmelidir?
 • • Lisans düzeyinde okutulan temel kitaplar nasıl gözden geçirilip iyileştirilebilir?
 • • Piyasa başarısızlığının ve etkinlikten sapmanın istisna değil de genel durum olduğu nasıl anlatılmalıdır?
 • • Ana-akım öğretiye karşıt olan veya onun dışında kalan iktisat öğretileri nasıl ve ne ölçüde müfredata dâhil edilmelidir?

Kriz İçerisinde Dünya Ekonomisi


 • • Krizin aynasında iktisat, iktisadın aynasında kriz?
 • • Küreselleşmenin krizi?
 • • İktisadi milliyetçiliğin yeniden doğuşu mu?
 • • Entegrasyondan Dağılmaya Avrupa Birliği?
 • • Göç yollarında emek
 • • Borç ekonomisi

NİSAN

- 7 -

KABUL EDİLEN ÖZETLERİN İLANI

NİSAN

- 3 -

BİLDİRİ ÖZETLERİNİN GÖNDERİLMESİ

NİSAN

- 21 -

TAM METİNLERİN GÖNDERİLMESİ

Ekibimiz

Bildiri Çağrısı

Başvuru Formu

GÖNDERİLİYOR.

GÖNDERME HATALI

GÖNDERİLDİ. TEŞEKKÜR EDERİZ

İletişim

Hacettepe Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

 

Beytepe / Ankara

06800

 

Tel: 0 312 297 86 50

E-Posta: ois@hacettepe.edu.tr

 

Bizi Takip Edin

Ömer Can Soylu ©2017