Sempozyum Konu Başlıkları

Sürdürülebilir Kalkınma

Ekoloji, küresel dengesizlikler ve sosyoekonomik sonuçları, borçluluk ve sürdürülebilirliği, ticaret savaşları, büyüme ve istihdam, bölgesel kalkınma.

Endüstri 4.0

Tarihsel gelişimi, üretim teknolojilerinde dönüşüm, finansal teknoloji, robotlaşma ve işgücü piyasası, Osmanlı'dan günümüze endüstri.


Finansallaşma

Gelişmiş ülkelerde finansallaşmanın krizi, gelişmekte olan ülkelerde kırılganlıklar, gelişmekte olan ülkelerde finansal serbestlik ve büyüme performansı, üçlü açmaz ve merkez bankacılığı.


Endüstri 4.0

Tarihsel gelişimi, üretim teknolojilerinde dönüşüm, finansal teknoloji, robotlaşma ve işgücü piyasası, Osmanlı'dan günümüze endüstri.


NİSAN

- 6 -

KABUL EDİLEN ÖZETLERİN İLANI

NİSAN

- 2 -

BİLDİRİ ÖZETLERİNİN GÖNDERİLMESİ

NİSAN

- 20 -

TAM METİNLERİN GÖNDERİLMESİ

Ekibimiz

Bildiri Çağrısı

Başvuru Formu

GÖNDERİLİYOR.

GÖNDERME HATALI

GÖNDERİLDİ. TEŞEKKÜR EDERİZ

İletişim

Hacettepe Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

 

Beytepe / Ankara

06800

 

Tel: 0 312 297 86 50

E-Posta: ois@hacettepe.edu.tr

 

Bizi Takip Edin

PerspectiveSoft